Chương trình Top-up là gì?

5/5

Top-up là chương trình ngắn hạn cho phép các sinh viên đang học đại học, sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng tại Việt Nam được chuyển tiếp sang chương trình đại học của một trường đại học khác để lấy bằng cử nhân. 

Thời gian học chương trình phụ thuộc vào kết quả đánh giá năng lực, tiếng Anh và số môn đã hoàn thành của sinh viên được phép chuyển đổi sang một chương trình khác.

Mục tiêu chương trình

Phát triển khả năng tư duy, khả năng tự nghiên cứu cho sinh viên.

Nâng cao năng lực tiếng Anh.

Nâng cao kỹ năng mềm.

Phát triển kiến thức thực hành giúp sinh viên trở nên cạnh tranh trong thị trường lao động

Tại sao lựa chọn chương trình Top-up?

 • Tiết kiệm thời gian học nếu sinh viên cao đẳng muốn lấy bằng đại học, sinh viên đại học muốn lấy văn bằng 2.
 • Tiết kiệm chi phí do các môn được chuyển đổi sẽ được giảm học phí.
 • Nâng cao hồ sơ năng lực.

Thời gian khai giảng

 • Khai giảng vào tháng 8/2020.

Yêu cầu đầu vào

 • Tham gia buổi phỏng vấn đánh giá năng lực với đại diện của trường tại Việt Nam (trực tiếp hoặc online)
 • Bảng điểm/giấy chứng nhận hoàn thành các môn học được xét chuyển đổi.
 • Bằng tốt nghiệp/giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của trường đã/đang theo học (nếu có).
 • Chứng chỉ IELTS 5.0, TOEFL 64, TOEIC 600. Trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì phải bổ sung trước khi bắt đầu làm luận văn.

(*) Học viên có thể đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào tại đây.

Các lựa chọn chương trình Top-up tại IBMPro Academy

European International University (EIU) – Cử nhân Quản trị kinh doanh các chuyên ngành Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Marketing

 • Tổng số môn học: 24 môn tương đương 180 ECTS (7.5 ECTS/môn)
 • Số môn được chuyển đổi tối đa: 16 môn nền tảng
 • Học phí được giảm tính trên 1 môn: $120
 • Xem chi tiết chương trình tại đây.

University of Business and International Studies (UBIS) – Cử nhân Quản trị kinh doanh/Cử nhân Quan hệ quốc tế

 • Tổng số môn học: 42 môn tương đương 126 ECTS (3 ECTS/môn)
 • Số môn được chuyển đổi tối đa: 30 môn
 • Học phí được giảm tính trên 1 môn: 150$
 • Xem chi tiết chương trình tại đây.
5/5

Demo lớp học