Chương trình English Composition

5/5

Dành cho các học viên đang theo học hoặc chuẩn bị theo học các chương trình quốc tế.

Đảm bảo học viên đáp ứng các kỹ năng Anh ngữ học thuật và giao tiếp trong các tình huống kinh doanh.

Được phát triển đặc biệt dành cho người đang học hoặc đang làm trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính (kế toán, tài chính, marketing, du lịch, v.v.)

Người học được học tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành cũng như cách để đạt mục đích trong các cuộc gặp mặt, các buổi thuyết trình, nói chuyện điện thoại hay khi đang bắt chuyện.

 • Từ vựng mới và quan trọng được sử dụng trong môi trường làm việc thực tế
 • Hiểu và tự tin sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành trong giao tiếp
 • Phát triển kỹ năng đọc hiểu và xử lý các văn bản chuyên ngành kinh tế
 • Cải thiện kỹ năng viết câu, đoạn văn và bài luận bằng tiếng Anh.
 • Quy chế điểm thi: thang điểm 100

>= 60 điểm: đậu

< 60 điểm: rớt

 • Trong trường hợp học viên thi rớt, học viên phải ôn và thi lại bằng một đề thi khác.
 • Tổng số giờ thực học trong khóa phải ít nhất 80% để được xét đủ điều kiện thi.
 • Trường hợp vắng mặt khi thi, học viên cần email xác nhận và nêu rõ lý do vắng mặt. Đề thi của kì sau sẽ được thay đổi nội dung để đảm bảo tính công bằng cho kết quả thi.

Chương trình học dự kiến

Đối tượng học viên

 Những học viên đăng ký theo học các chương trình quốc tế:

 • Không đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào.
 • Có thể nói, nghe và hiểu tiếng Anh một cách rất hạn chế.
 • Có thể hiểu ngôn ngữ được sử dụng trong các tình huống kinh doanh nếu đối phương nói chậm và rõ ràng.
 • Có vốn từ vựng hạn chế về các chuyên ngành kinh tế.
 • Kỹ năng đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh còn hạn chế.

Học phí khóa học tháng 6/2020

Trở thành thành viên thứ

0
"Dream big. Do right" with IBMPRO